TC de Liemers

Welkom bij TC de Liemers uit Zevenaar

Contact

TC de Liemers 900dpi 1

Nieuwsflitsen!

Nieuwjaarsreceptie TC de Liemers 2023

Beste mensen: Welkom op deze Nieuwjaarsreceptie van TC de Liemers
Het doet me genoegen dat we na twee jaar weer eens de Nieuwjaarsreceptie kunnen houden.
Zoals gebruikelijk wil ik eerst terugkijken op het afgelopen jaar en daarna even vooruitblikken naar dit nieuwe jaar.

Vorig jaar begonnen we onze activiteiten helaas niet met een Nieuwjaarsreceptie. Dat was toen het gevolg van de corona- pandemie. Gelukkig lukt het dit jaar wel.

Het afgelopen jaar hebben veel TC de Liemersleden zich weer ingezet voor onze club. Sommige leden zijn zelfs het hele jaar door actief voor onze club.

Denk daarbij aan de wegkapiteins. Door hun werk kunnen wij het hele jaar veilig en met veel plezier mooie tochten fietsen. Als bestuur zijn we er trots op dat al onze 17 wegkapiteins gecertificeerd zijn.

Door het werk van de Commissies kunnen wij niet alleen onze Classic en Montferlandtocht organiseren, maar ook de clubritten en MTB-tochten fietsen. En niet te vergeten de Tandje Ouder ritten. En dat alles in de fraaie clubkleding. En wie weet toveren de weekendcommissies dit jaar toch weer een aantrekkelijk clubweekend uit de hoge hoed.

Al het werk van de Redactie van Wiel aan Wiel maakt dat wij vier keer per jaar kunnen genieten van een mooi en lezenswaardig clubblad. Dat de bezorgers bij de leden in de brievenbus stoppen.

Ook de coördinatoren “Lief & Leed”, Ab en Marijke, zijn nog steeds actief. Het lijkt erop dat zij het met het vergrijzende ledenbestand steeds drukker krijgen. Daarnaast verzorgen zij ook nog onze versnaperingen aan de bar.

Als voorzitter koester ik de geweldige inzet van zoveel vrijwilligers, want ik besef dat onze club niet zonder hen kan blijven bestaan.
Die inzet van al die leden en mijn medebestuursleden maken dat ik nog steeds met plezier jullie voorzitter ben.

Al vanaf de Openingsrit was de deelname aan de clubritten het hele jaar door goed te noemen.

Eind april was er onze mooie Classic. De inspanningen van Ab en zijn helpers leverden heel tevreden deelnemers op. Jammer dat de deelname van vooral het aantal clubleden tegenviel.
En vervolgens was er nog de Montferlandtocht. Ook hier heel tevreden deelnemers, dus ook weer een succes. Dat was te danken aan de inzet van Marco en zijn helpers.

De goede organisatie en sfeer bij onze club maken dat de leden zich er thuis blijven voelen. Elke week kijken onze leden reikhalzend uit naar de door Peer Donkers aantrekkelijk vormgegeven Nieuwsbrief.

En Richard zorgt ervoor dat we op de hoogte blijven via de sociale media.

Helaas overleden er vorig jaar twee leden. In januari overleed Wim Bouman en in maart Jan Tebes. Beiden waren trouwe en actieve leden van onze club. Wim coördineerde de bezorging van Wiel aan Wiel en was wegkapitein. Jan was een actief helper bij de Reichswaldtocht.

Het lukte onze penningmeester Willem alweer om vier jaren achtereen de contributie niet te verhogen.

We gunnen het iedere vrijwilliger, maar helaas kunnen wij jaarlijks maar aan één uitzonderlijke vrijwilliger de TC de Liemersprijs toekennen. Dit keer was Marco te Witt de verdiende winnaar.

Als voorzitter blijf ik die meestal spontane inzet van onze vrijwilligers koesteren. Daarom bedank ik allen voor die geweldige inzet. Als bestuur hopen we ook dit jaar weer een beroep op hen te kunnen doen.

Al met al kunnen we terugkijken op een Geslaagd Fietsjaar

Maar als voorzitter kijk ik toch wat zorgelijk naar een paar ontwikkelingen in onze club.
Ten eerste: het aantal leden is de laatste jaren met circa 10% afgenomen. In totaal zijn het er nu nog 271. Het zijn met name oudere leden die afhaken. En als je dan weet dat 37%, ofwel circa 100 van onze leden, ouder is dan 65 jaar dan ziet volgens mij de toekomst van onze club er minder rooskleurig uit. Bijna 70% is ouder dan 55 jaar. En minder dan 10% is jonger dan 45 jaar.
De gemiddelde leeftijd van onze leden is bijna 60 jaar. (59,3)

Ten tweede: Het blijkt steeds moeilijker om bestuursleden te vinden. En om jonge bestuursleden te vinden is helemaal hopeloos. En dat vind ik, met het vooruitzicht dat in dit jaar twee bestuursleden gaan stoppen, zorgelijk.

Laat ik proberen om met een positieve blik vooruit te kijken naar 2023
In 2023 zal ons bestuur twee nieuwe leden tellen. Althans dat hopen wij. Richard zal in maart stoppen als voorzitter van de commissie Clubfietsen en als webmaster en promotor sociale media. In diezelfde maand zal ook jullie voorzitter stoppen. Voor beiden zoeken wij dringend een opvolger. Ik hoop dat er zich vanavond nog twee leden spontaan melden.

Onze Classic zal weer op één dag plaatsvinden en wel op zondag 23 april. Aan de hele opzet zal weinig veranderen.

Ook zal ons clubblad dit jaar weer vier keer verschijnen. Evenals de wekelijkse Nieuwsbrief.

De kledingcommissie is alweer druk bezig om ervoor te zorgen dat we vanaf 2024 kunnen beschikken over een nieuw degelijk en fraai clubtenue.

Laten we met elkaar proberen om van 2023 een jaar te maken vol met fietsgenot. Het bestuur zal zich daarvoor opnieuw voor 100 procent inzetten.

Mede namens het bestuur, en Paul Broere die wegens ziekte verhinderd is, wens ik jullie allen een Goed en Gezond Nieuwjaar met Veilige en vooral ook gezellige fietstochten en een aangename voortzetting van deze Nieuwjaarsreceptie.

Westervoort, 6 januari 2023.

Het clubblad van TC de Liemers 'Wiel aan wiel'

Het blad verschijnt meerdere keren per jaar in een oplage van 300 exemplaren. Hierin vind je allerlei mededelingen en wetenswaardigheden over de vereniging, zoals de wekelijkse clubritten en veldtoertochten. Reisverslagen van buitenlandse tochten van onze clubleden, bestuursmededelingen etc. Naast de website en de wekelijkse nieuwsbrief, is het clubblad het middel bij uitstek om de leden op de hoogte te houden van het wel en wee van de club. Het blad wordt ook digitaal beschikbaar gesteld.