TC de Liemers

Welkom bij TC de Liemers uit Zevenaar

Contact

TC de Liemers 900dpi 1

Nieuwsflitsen!

Wegkapitein 2

Bij TC de Liemers genieten zo’n 300 leden van de fietssport. Dan kan op de weg of in het bos of zelfs op het gravel zijn. Veel leden combineren deze verschillende onderdelen van de fietssport. Dit doen we veelal samen in groepjes met verschillende snelheden. Omdat we een grote vereniging zijn is er altijd wel een groepssamenstelling te vinden waar jij jezelf in thuis voelt. Ga maar eens surfen op onze website en neem de informatie tot je.

Wij denken dat we als TC de Liemers e.e.a. best goed hebben georganiseerd, met diverse commissies, op bestuurlijk niveau, en ook op het gebied van wegkapiteins. Als je in groepen fiets is het van belang dat dit ook veilig gebeurd. We spreken met elkaar gedragsregels af, want we willen allemaal van het fietsen kunnen genieten.

De wegkapitein speelt daarin een belangrijke rol en daarom faciliteren we dit ook als vereniging en maken we gebruik van de mogelijkheid om via de NTFU de cursus Wegkapitein te volgen.

Inmiddels hebben we binnen onze vereniging al 17 gecertificeerde Wegkapiteins, waar we best trots op mogen zijn. Hieronder een verhaal van een gecertificeerde Wegkapitein hoe hij deze cursus heeft ervaren.

Wegkapitein 1

 

Wegkapitein ben je nooit alleen!

Op Zaterdag 19 Maart meldden we ons om 09.00 uur bij de kantine van AV DeLiemers. Onder leiding van Erik Westein van de NTFU kregen we theorie en praktijk van het zijn van wegkapitein. Voor mij betekende het ontvangen van spelregels waarmee ik al jaren in de groep van Wim als schaduwkaptein mee draai. In een ontspannen sfeer ontvingen we theorie en gingen we met elkaar in discussie over de stof en onze eigen antwoorden.

We leerden hoe andere verenigingen het aanpakken maar mochten ook concluderen dat wij met onze aanpak zeker ook op het goede spoor zitten. Na een heerlijke - door Marijke en Ab Lubbers verzorgde - lunch, gingen we in de middag voor het praktijk gedeelte de fiets op. In een erg winderige route kwam iedere (aspirant) kapitein aan het roer. Na je kilometers werd direct feedback gegeven wat je al goed doet en waar je nog aandacht aan kunt besteden. Natuurlijk moest er juist tijdens mijn “Watch” geprobeerd worden of je ook je Kapitein uit zijn rol kunt krijgen. De delinquente A-rijders direct vermanend aangesproken en de orde hersteld .

Het was een erg leuke dag waar we veel van opgestoken hebben. Duidelijk is dat je nooit in je 1-tje Wegkapitein kunt zijn, je fietsmakkers bepalen samen hoe het gaat. De wegkapitein heeft op een subtiele wijze de leiding, zorgt voor een open communicatie en let net effe meer dan de rest op de groep van de dag.

Groeten,
Andre

 

Wegkapitein 3

Het clubblad van TC de Liemers 'Wiel aan wiel'

Het blad verschijnt meerdere keren per jaar in een oplage van 300 exemplaren. Hierin vind je allerlei mededelingen en wetenswaardigheden over de vereniging, zoals de wekelijkse clubritten en veldtoertochten. Reisverslagen van buitenlandse tochten van onze clubleden, bestuursmededelingen etc. Naast de website en de wekelijkse nieuwsbrief, is het clubblad het middel bij uitstek om de leden op de hoogte te houden van het wel en wee van de club. Het blad wordt ook digitaal beschikbaar gesteld.